Brede ontwikkeling

Om hun plek in deze wereld te vinden, hebben kinderen niet alleen kennis nodig, maar ook (sociale) vaardigheden. Daarom kiezen we op de Werenfridus voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Wie is ‘ik’?

Kinderen komen blij en met zelfvertrouwen uit school, als zij het gevoel hebben persoonlijk benaderd te zijn en als ze ook die dag weer zichzelf mochten zijn. Maar wie of wat is die ‘ik’? Welke talenten en gevoeligheden heeft een kind? Een groot deel van de voldoening van basisonderwijs is om dat bij kinderen te ontdekken. Of beter nog, om kinderen dat bij zichzelf te laten ontdekken.

Daarom bieden we op de Werenfridus een rijk en afwisselend lesaanbod aan. Natuurlijk, de basis moet altijd op orde zijn. Goed lezen, rekenen, spellen en de taal beheersen, het hoort tot de standaardbagage van een kind, in ieder geval van een leerling van de Werenfridus. Maar tegelijkertijd willen we ons onderwijs breder maken.

De wereld in huis

Dat komt tot uiting in onze school brede thema’s. Met deze thema’s halen we de wereld in huis. De ene keer is de school één groot atelier, waarin kinderen eigen gemaakte kunstwerken (begeleid door heuse kunstenaars) presenteren én veilen. De andere keer zoomen we in op ‘wonen’, op ‘de natuur om ons heen’ of op ‘aardse extremen’. Kinderen gaan op onderzoek uit, werken samen, houden presentaties en interviewen deskundigen (waaronder ouders). En bijna ongemerkt ontstijgen ze het niveau van leerling en groeien ze als mens.

Persoonlijke ontplooiing

Onze leerlingen maken muziek, doen aan handvaardigheid en sport en duiken in de techniek door bijvoorbeeld filmpjes te maken. We dagen ze uit in een ‘talenten uur’. We reiken niet alles kant-en-klaar aan. We vinden dat kinderen zelf moeten nadenken over hun leerdoelen en behoeftes. We hechten aan zelfstandigheid. Maar we begeleiden, stimuleren (en zo nodig corrigeren) natuurlijk wel. En zo zie je dat elk kind op de Werenfridus zijn eigen persoonlijkheid en kwaliteiten gaat ontwikkelen. Dat is prachtig om mee te maken.