Ouders

De Werenfridus wil kinderen een veilige omgeving bieden waar zij zich maximaal kunnen ontplooien. Daar werken we elke dag vol bezieling aan. Maar dat kunnen wij niet zonder hulp van onze betrokken ouders.

Verschillende contactmomenten

Kinderen voelen zich pas echt geborgen, als van hen thuis en op school hetzelfde verwacht wordt. Als ontwikkelen en opvoeden hand in hand gaan. Op de Werenfridus betrekken we u als ouder graag bij ons onderwijs en staan we altijd open voor uw feedback over uw kind.

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de schoolactiviteiten, in woord en beeld, en delen we praktische informatie. Via de Parro-app zoomen we in op de gang van zaken in de klas. En vergeet ons niet te volgen op Facebook en Instagram!

Natuurlijk zijn er ook persoonlijke contactmomenten, vooral rond de rapporten. En als u tussentijds iets wilt bespreken met de leerkracht of de directie, dan staat onze deur voor u open (wel graag een afspraak maken).

Oudervereniging

De lampionnententoonstelling bij Sint Maarten, schoolreisjes, Sinterklaas- en Kerstfeest, sportdagen, het juffen-/ meesterfeest… Het zijn de krenten in de pap in een schoolleven, en op de Werenfridus hebben we er veel van. Gelukkig kunnen we rekenen op een actieve oudervereniging. Bestuur en hulpouders ondersteunen ons bij de organisatie van al deze activiteiten. Om ze financieel mogelijk te maken, beheert de oudervereniging ook de vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Ouders zijn niet alleen ‘helpende handjes’ bij ons op school, in onze medezeggenschapsraad (MR) praten ze ook mee over het schoolbeleid. De MR van de Werenfridus bestaat uit vier ouders en drie leerkrachten. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. Wanneer u een vraag heeft dan kunt u een van onze MR-leden benaderen. Dit zijn Jeroen Veeken, Eva Pennings, Edwin Hauwert en Manon Blokker. Namens het team nemen Wendy van de Swaluw, Anneke Eisses en Katinka Schoutsen deel aan de MR. Amanda Breeman is adviserend lid. Mocht u iets te melden of te vragen hebben dan kan dit via ons mail-adres: mr.werenfridus@skowf.nl 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Werenfridus maakt deel uit van SKO West-Friesland. School overstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Werenfridus vaardigt één leerkracht af naar de GMR.